HP Compaq LA2405x user manual download (Page 24 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 29
Tabela A-3
Tehni
č
ni podatki za LA2205wl/LA22f (Se nadaljuje)
Zahteve glede temperature okolja
Delovna temperatura
Temperatura skladiš
č
enja
5 do 35 °C
–20 do 60 °C
41 to 95° F
od –4 do 140 °F
Relativna vlažnost zraka
od 20 do 80 %
Vir napajanja
100–240 V (izmeni
č
na napetost), 50/60
Hz
Nadmorska višina:
Med delovanjem
Shranjevanje
od 0 do 5.000 m
od 0 do 12.192 m
od 0 do 16.400
č
evljev
od 0 do 40.000
č
evljev
Izmerjena poraba energije:
Polna mo
č
Obi
č
ajne nastavitve
Preizkusne metode programa Energy Star
Var
č
evalni na
č
in
Izklop
34,6 W
27,8 W
20,5 W
0,55 W
0,42 W
Vhodni priklju
č
ek
En priklju
č
ek VGA s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DVI s priloženim kablom;
en priklju
č
ek DisplayPort (kabel ni
priložen)
Model LA2405wg
Tabela A-4
Specifikacije LA2405wg
Zaslon
Vrsta
60,96 cm široki zaslon
TFT LCD
24-pal
č
ni široki zaslon
Vidna površina zaslona
60,96 cm diagonala
24-pal
č
na diagonala
Naklon
–5 do 30°
Kot
od –170 do 170°
Najve
č
ja teža (nezapakirano)
7,9 kg
17,42 lb
Mere (skupaj s stojalom)
Višina (najvišji položaj)
Višina (najnižji položaj)
Globina
Širina
48,75 cm
38,05 cm
27,84 cm
55,68 cm
19,19 palca
14,98 palca
10,96 palca
21,92 palca
18
Dodatek A
Tehni
č
ni podatki
Sample