HP Compaq LA2405x user manual download (Page 20 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 29
3
Dodatne informacije
Referen
č
ni priro
č
niki
Glejte
Referen
č
ni priro
č
nik za monitorje LCD HP
, ki je na CD-ju, ki je priložen monitorju, za dodatne
informacije o:
Optimizacija zmogljivosti monitorja
Priporo
č
ila za varnost in vzdrževanje
Namestitev programske opreme s CD-ja
Uporaba menija OSD
Prenašanje programske opreme s spleta
Agencijske upravne informacije
Priporo
č
ene rešitve za najpogostejše težave
Za informacije o prepre
č
evanju kraje glejte
Priro
č
nik za uporabnika programske opreme HP Display
Assistant
, priložen monitorju na CD-ju.
Podpora za izdelke
Za dodatne informacije o uporabi in nastavljanju svojega monitorja pojdite na
support
. Izberite svojo državo ali regijo, izberite
Product Support & Troubleshooting (Podpora in
odpravljanje napak izdelkov)
in vnesite model svojega monitorja v okno SEARCH (ISKANJE).
14
Poglavje 3
Dodatne informacije
Sample