HP Compaq LA2405x user manual download (Page 2 of 29)

Languages: Slovene
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 29
© 2009–2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft, Windows in Windows Vista so ali
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke podjetja Microsoft Corporation v
Združenih državah Amerike in/ali drugih
državah.
Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta ne predstavlja
dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za
tehni
č
ne ali založniške napake ali
izpuš
č
eno vsebino.
Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaš
č
itene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard Company.
Peta izdaja (april 2012)
Št. dela dokumenta: 537704-BA5
Sample