HP Compaq LA2405x user manual download (Page 9 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 29
2
Installatie van de monitor
Wanneer u de monitor wilt installeren, schakelt u eerst de voeding naar de monitor, het
computersysteem en andere aangesloten apparaten uit. Volg daarna de instructies in dit hoofdstuk.
De voet van de monitor uitklappen
1.
Til de monitor uit de doos en plaats hem met de voorkant naar onderen op een effen oppervlak.
2.
Houd de monitorvoet met één hand naar beneden (1) en gebruik de andere hand om het scherm
met de greep 90 graden uit te klappen (2).
VOORZICHTIG:
Raak het oppervlak van het LCD-scherm niet aan. Wanneer u druk op het LCD-
scherm uitoefent, kunnen de oriëntatie en de kleurverdeling van de vloeibare kristallen nadelig
worden beïnvloed. Als dit probleem zich voordoet, zal het scherm zich niet meer herstellen.
Afbeelding 2-1
Voet van de monitor uitklappen
OPMERKING:
Wanneer u de monitor voor het eerst uitklapt, is het schermpaneel geblokkeerd,
waardoor het niet in de hoogste stand kan worden versteld. Om het schermpaneel in de hoogste
stand te verstellen, duwt u het naar beneden om het te ontgrendelen en het vervolgens omhoog te
heffen tot de hoogste stand is bereikt.
De voet van de monitor uitklappen
3
Sample