HP Compaq LA2405x user manual download (Page 3 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 29
Over deze handleiding
Deze gids geeft informatie over opties van de monitor, het instellen van de monitor, en technische
specificaties.
WAARSCHUWING!
Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijk
letsel of levensgevaar.
VOORZICHTIG:
Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit beschadiging van de
apparatuur of verlies van gegevens tot gevolg hebben.
OPMERKING:
Tekst die op deze manier is opgemaakt, bevat belangrijke extra informatie.
iii
Sample