HP Compaq LA2405x user manual download (Page 2 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 29
© 2009-2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
De garantie voor HP producten en services
is vastgelegd in de garantieverklaringen bij
de betreffende producten. Niets in dit
document mag worden opgevat als
aanvullende garantiebepaling. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
De informatie in dit document is
intellectuele eigendom waarop het
auteursrecht van toepassing is. Geen enkel
deel van dit document mag worden
gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald in
een andere taal, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Hewlett-
Packard Company.
Vijfde editie (april 2012)
Artikelnummer: 537704-335
Sample