HP Compaq LA2405x user manual download (Page 17 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 29
Voet van de monitorstandaard verwijderen
U kunt de monitor van de voet verwijderen om de monitor aan de wand, op een zwenkarm of op een
andere voorziening te monteren.
VOORZICHTIG:
Zorg ervoor dat de monitor is uitgeschakeld en dat het netsnoer en de
signaalkabel beide zijn losgekoppeld voordat u de monitor demonteert. Koppel ook alle aangesloten
USB-kabels los van de monitor.
1.
Koppel de signaalkabel, het netsnoer en USB-kabels los van de monitor.
2.
Leg de monitor met de voorkant naar onderen op een effen oppervlak dat bedekt is met een
schone, droge doek.
3.
Draai de voet 45 graden in wijzerzin en verwijder de schroef uit de achterkant van de monitor.
Draai de voet vervolgens 45 graden in tegenwijzerzin en verwijder de andere schroef uit de
achterkant van de monitor.
Afbeelding 2-9
De schroeven van de monitorvoet verwijderen.
4.
Draai de monitorvoet naar boven (1) en trek hem terug (2) om de klepjes op de
monitorstandaard los te haken uit de sleuven van de monitor.
Afbeelding 2-10
De voet van de standaard verwijderen
Voet van de monitorstandaard verwijderen
11
Sample