HP Compaq LA2405x user manual download (Page 15 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 29
4.
Draai de monitor van de liggende naar de staande stand naar gelang van uw gebruiksbehoefte.
a.
Verstel de monitor in de hoogste stand en kantel hem zo ver mogelijk naar achteren (1).
b.
Draai de monitor 90° in wijzerzin van de liggende stand naar de staande stand (2).
VOORZICHTIG:
Als de monitor bij het kantelen of draaien niet in de hoogste stand staat,
kan de rechterbenedenhoek van het scherm de monitorvoet raken en kan de monitor
beschadigd worden.
Afbeelding 2-7
Monitor verticaal zetten
OPMERKING:
Als u informatie op het scherm in de staande stand wilt bekijken, moet u de
Pivot Pro-software installeren die op de cd met software en documentatie staat. U kunt het menu
met scherminstellingen ook naar een verticale stand laten meedraaien. U draait het menu met
scherminstellingen door dit met de knop
Menu
aan de voorkant van het scherm te openen,
OSD
Control
(Menu met scherminstellingen configureren) te selecteren en vervolgens
Rotate OSD
(Menu met scherminstellingen draaien) te kiezen.
Monitor aanzetten
1.
Druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.
2.
Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de monitor om deze aan te zetten.
VOORZICHTIG:
Schade door inbranding kan voorvallen bij monitoren waarop gedurende langere
tijd stilstaande beelden worden weergegeven.* U vermijdt schade door inbranding aan uw
monitorscherm door een schermbeveiliging in te schakelen of de monitor uit te schakelen zodra u de
monitor voor langere tijd niet gebruikt. Op om het even welk LCD-scherm kan beeld vastlopen.
Monitoren met “inbranding” vallen niet onder de HP garantie.
* De monitor wordt gedurende een ononderbroken periode van 12 uur niet gebruikt.
OPMERKING:
Als de aan/uit-knop niet werkt, is de vergrendelingsfunctie van de aan/uit-knop
mogelijk ingeschakeld. U schakelt deze functie uit door de aan/uit-knop van de monitor ongeveer 10
seconden ingedrukt te houden.
OPMERKING:
U kunt het aan/uit-lampje via het menu met scherminstellingen uitschakelen. Druk
op de knop Menu aan de voorkant van de monitor en selecteer
Management
(Beheer) >
Bezel
Power LED
(Aan/uit-lampje voorpaneel) >
Off
(Uit).
Monitor aanzetten
9
Sample