HP Compaq LA2405x user manual download (Page 13 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 29
Tabel 2-1
Knoppen aan de voorkant van de monitor (vervolg)
Knop
Doel
5
Aan/uit-lampje
Groen = Monitor staat volledig aan.
Oranje = Slaapstand.
Oranje knipperend = Modus Slaaptimer.
6
Aan/uit-knop
Monitor in- of uitschakelen.
OPMERKING:
Om een OSD menusimulator te bekijken, kunt u de HP Customer Self Repair
Services Media Library bezoeken op
go/sml
.
Monitor instellen
OPMERKING:
Uw monitormodel ziet er mogelijk anders uit dan het model in de volgende
illustraties.
1.
Kantel het scherm naar voren of naar achteren tot u een comfortabele ooghoogte krijgt.
Afbeelding 2-4
Monitor kantelen
Monitor instellen
7
Sample