HP Compaq LA2405x user manual download (Page 12 of 29)

Languages: Dutch
Pages:29
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 29
WAARSCHUWING!
U vermijdt als volgt het risico van een elektrische schok of beschadiging van
de apparatuur:
Schakel de randaardestekker van het netsnoer niet uit. De geaarde stekker is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact en zorg dat dit stopcontact altijd goed toegankelijk
is.
Schakel de stroomtoevoer naar het apparaat uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
te halen.
Plaats omwille van de veiligheid niets op snoeren of kabels. Leg de kabels zodanig neer dat niemand
er per ongeluk op kan gaan staan of erover kan struikelen. Trek nooit aan snoeren of kabels. Houd
het netsnoer bij de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
OPMERKING:
HP levert ook een optionele luidsprekerbalk voor installatie op de monitor.
Knoppen aan de voorkant
Tabel 2-1
Knoppen aan de voorkant van de monitor
Knop
Doel
1
Menu
Scherminstellingen openen, selecteren of sluiten.
2
Min
Als het menu met scherminstellingen actief is:
terugbladeren in het menu Scherminstellingen en
instelwaarden verlagen.
3
Plus/bron
Als het menu met scherminstellingen actief is:
vooruitbladeren in het menu met scherminstellingen en
instelwaarden verhogen.
Als het menu met scherminstellingen niet actief is: druk op
de knop Source (Bron) om de videosignaalinvoer (VGA,
DVI of DisplayPort) te kiezen
4
OK/auto
Als het menu met scherminstellingen actief is: indrukken
om de gemarkeerde menuoptie te selecteren.
Als het menu met scherminstellingen niet actief is: het
scherm automatisch aanpassen voor een optimale
beeldkwaliteit.
6
Hoofdstuk 2
Installatie van de monitor
Sample