HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 6 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 42
Tillegg A
Feilsøking
............................................................................................................
24
Løse vanlige problemer
...........................................................................................................
24
Hent støtte fra hp.com
.............................................................................................................
25
Før du ringer teknisk brukerstøtte
..............................................................................................
25
Finne merkeetiketten
...............................................................................................................
26
Tillegg B
Tekniske spesifikasjoner
......................................................................................
27
HP LCD-skjermer
....................................................................................................................
27
Forhåndsinnstilte skjermmoduser
..............................................................................................
28
Angi brukermoduser
...............................................................................................................
30
Strømforsyninger
....................................................................................................................
30
Kvaliteten på LCD-skjerm og piksler
..........................................................................................
30
Tillegg C
Spesielle bestemmelser
........................................................................................
31
Merknad fra FCC (Federal Communications Commission)
...........................................................
31
Endringer
...............................................................................................................
31
Kabler
...................................................................................................................
31
Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (Bare USA)
..........................................
31
Merknad for Canada
.............................................................................................................
32
Avis Canadien
.......................................................................................................................
32
Bestemmelser for den Europeiske unionen
.................................................................................
32
Tyske merknader om ergonomi
................................................................................................
33
Merknad for Japan
.................................................................................................................
33
Merknad for Korea
.................................................................................................................
33
Krav for strømledning
.............................................................................................................
33
Japanske krav til strømledning
..................................................................................
34
Miljøvernmeldinger vedrørende produktet
.................................................................................
34
ENERGY STAR®-kvalifisering
....................................................................................
34
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i Den europeiske union
......
35
Kjemiske substanser
.................................................................................................
35
HPs resirkuleringsprogram
........................................................................................
35
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (Begrensninger for farlige stoffer)
................
35
Tyrkiske EEE-bestemmelser
........................................................................................
36
vi
Sample