HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 5 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 42
Innhold
1
Produktfunksjoner
............................................................................................................
1
LCD-skjermer
...........................................................................................................................
1
2
Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold
.......................................................................
3
Viktig sikkerhetsinformasjon
.......................................................................................................
3
Sikkerhetsregler
.......................................................................................................................
4
Retningslinjer for vedlikehold
.....................................................................................................
4
Rengjøre skjermen
.....................................................................................................
5
Sende skjermen
........................................................................................................
5
3
Klargjøre skjermen
...........................................................................................................
6
Pakke ut skjermen
....................................................................................................................
6
Montere skjermen
....................................................................................................................
6
Koble til skjermkabler
...............................................................................................................
7
Koble til VGA-videokabelen
........................................................................................
8
Koble til DVI-D-videokabelen (bare enkelte modeller)
.....................................................
8
Koble til HDMI-kabelen (kun på utvalgte modeller)
.........................................................
9
Få HDMI-lyd
..............................................................................................
9
Koble til strømledningen
...........................................................................................
10
Installere kabelstyringsklemmen
.................................................................................
11
HDCP (digital innholdsbeskyttelse av høy båndbredde) utvalgte modeller
......................................
11
Slik slår du av skjermen
..........................................................................................................
11
HPs retningslinjer for vannmerker og bilderetensjon
....................................................................
12
Velger tilkoblinger for videosignal
............................................................................................
12
Justere vinkelen
......................................................................................................................
12
Koble til eksterne høyttalere og lydkabel (utvalgte modeller)
........................................................
13
4
Bruke skjermen
..............................................................................................................
15
Programvare og verktøy på CDen
............................................................................................
15
Installere drivere
.....................................................................................................
15
Kontroller på frontpanelet
........................................................................................................
16
Bruke On-Screen Display (OSD) (skjermmenyen)
........................................................................
16
Identifisere skjermtilstander
......................................................................................................
22
Strømsparingsfunksjonen
.........................................................................................................
23
v
Sample