HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 41 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 42
skjermer. Standardinnstillingene for strømstyring på ENERGY STAR-kvalifiserte datamaskiner er
forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet kjører på vekselstrøm:
Slå av en ekstern skjerm etter 15 minutter uten aktivitet
Sette datamaskinen i hvilemodus med lavt strømforbruk etter 30 minutter uten aktivitet
ENERGY STAR®-kvalifiserte datamaskiner går ut av hvilemodus og ENERGY STAR-kvalifiserte skjermer
slås på når brukeren tar i bruk datamaskinen igjen. Det kan skje når brukeren trykker på strøm/
hvilemodusknappen, ved mottak av inngangssignal fra en enhet, ved mottak av inngangssignal fra en
nettverkstilkobling med WOL (Wake On LAN)-funksjonen aktivert osv.
Ytterligere informasjon om ENERGY STAR®-programmet, de miljømessige fordelene og de potensielle
energi- og kostnadsbesparelsene ved bruk av strømsparingsfunksjonen, finnes på webområdet for EPA
ENERGY STAR-strømstyring på
www.energystar.gov/
powermanagement
.
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i
Den europeiske union
Dette symbolet på produktet eller på pakken angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfall. Istedenfor er det ditt ansvar å kaste avfallsutstyret ved å levere det på et mottak for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Den separate innsamlingen og resikuleringen av ditt avfall
på innsamlingstidspunktet bidrar til å bevare naturressursene og sikre at den resirkuleres på en slik
måte at dette beskytter menneskelig helse og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan
levere brukt utstyr for gjenvinning, kan du kontakte kommuneadministrasjonen, det lokale
renovasjonsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet.
Kjemiske substanser
HP legger vekt på å formidle informasjon til våre kunder om kjemiske stoffer i produktene i samsvar
med juridiske krav, f.eks. REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the
Council). En kjemisk informasjonsrapport for produktet finner du på
go/reach
.
HPs resirkuleringsprogram
HP oppfordrer kundene til å levere brukt elektronisk maskinvare, originale HP-blekkpatroner og
oppladbare batterier til gjenvinning. Du finner flere opplysninger om gjenvinningsprogrammer ved å
gå til
www.hp.com/
recycle
.
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (Begrensninger for
farlige stoffer)
Japansk lovregulering, definert i spesifikasjon JIS C 0950, 2005, krever at produsentene oppgir
materialinnholdserklæringer for visse kategorier med elektroniske produkter som tilbys for salg etter 1.
juli 2006. for å se JIS C 0950, materialerklæringen for dette produktet, besøk
www.hp.com/
go/
jisc0950
.
Miljøvernmeldinger vedrørende produktet
35
Sample