HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 40 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 42
Hvis du trenger en strømledning for et annet land/en annen region, bør du kjøpe en strømledning som
er godkjent for bruk i det aktuelle landet/den aktuelle regionen.
Strømledningen må være godkjent for produktet og for spennings- og strømstyrkenivået som er merket
på produktet. Spenningen og effekten for ledningen må være større enn spenningen og effekten som er
merket på produktet. I tillegg må diameteren være minst 0,75 mm² eller 18 AWG, og lengden på
ledningen må være 1,8 - 3,6 m (6 - 12 fot). Hvis du har spørsmål om hvilken type ledning du bør
bruke, kan du ta kontakt med en HP-godkjent tjenesteleverandør.
En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt
over eller inntil den. Vær spesielt forsiktig med støpselet, utgangen og punktet der ledningen kommer ut
av produktet.
Japanske krav til strømledning
Bruk bare den strømledningen som følger med produktet, ved bruk i Japan.
FORSIKTIG:
Bruk ikke strømledningen som følger med produktet på noen andre produkter.
Miljøvernmeldinger vedrørende produktet
ENERGY STAR®-kvalifisering
HP-skjermer som er merket med ENERGY STAR®-sertifiseringsmerket, oppfyller kravene i Energy Star-
programmet som definert av det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. EPA ENERGY STAR®-
sertifiseringsmerket innebærer ikke noen form for anbefaling fra EPA. Som partner i ENERGY STAR har
Hewlett Packard Company fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR®-kravene til
energieffektivitet.
Det følgende ENERGI STAR®-sertifiseringsmerket vises på alle ENERGY STAR-kvalifiserte skjermer:
ENERGY STAR®-programspesifikasjonene for skjermer og datamaskiner ble opprettet av amerikanske
miljøvernmyndigheter (EPA - Environmental Protection Agency) for å fremme energieffektivitet og
redusere luftforurensningen gjennom bruk av mer energieffektivt utstyr i hjem, kontorer og fabrikker. Én
måte man kan nå dette målet på, er å bruke strømstyringsfunksjonen i Microsoft® Windows til å
redusere strømforbruket når produktet ikke er i bruk.
Strømstyringsfunksjonen setter datamaskinen i hvilemodus med lavt strømforbruk etter en periode uten
bruk. Når den brukes sammen med en ekstern ENERGY STAR®-kvalifisert skjerm, støttes også
tilsvarende strømstyringsfunksjoner for skjermen. For å utnytte denne potensielle energisparingen bør
brukerne bruke standardinnstillingene for strømstyring i ENERGY STAR-kvalifiserte datamaskiner og
34
Tillegg C
Spesielle bestemmelser
Sample