HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 39 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 42
For ikke-telekommunikasjonsprodukter og for EU-
harmoniserte telekommunikasjonsprodukter, for
eksempel Bluetooth® innenfor effektklasse under
10 mW.
For ikke-telekommunikasjonsprodukter innen EU (et
4-sifret kontrollorgannummer er eventuelt innskutt
mellom CE og !).
Se godkjenningsmerket på produktet.
Henvendelser vedrørende lovgivningsmessige saker er: Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE,
Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, TYSKLAND.
Tyske merknader om ergonomi
HP-produkter med "GS"-godkjenningsmerket, når det danner en del av et system som består av HP-
merkede datamaskiner, tastaturer og skjermer med "GS"-godkjenningsmerket, oppfyller de gjeldende
kravene til ergonomi. Installasjonshåndbøkene som følger med produktene, inneholder
konfigurasjonsinformasjon.
Merknad for Japan
Merknad for Korea
Krav for strømledning
Strømforsyningen i skjermen bruker ALS (automatisk linjebytting). Med denne funksjonen kan skjermen
fungere med spenninger mellom 100-120 volt eller mellom 200-240 volt.
Strømledningene (bøyelig ledning eller vegguttak) som følger med skjermen, tilfredsstiller kravene til
bruk i landet/regionen der produktet ble kjøpt.
Tyske merknader om ergonomi
33
Sample