HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 38 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 42
P.O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Du kan eventuelt også ringe 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)
Hvis du har spørsmål om FCC-erklæringen, kan du ta kontakt med:
Hewlett Packard Company
P.O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
eller ring (281) 514-3333
Oppgi dele-, serie- eller modellnummeret på produktet for å identifisere det.
Merknad for Canada
Dette digitale apparatet i klasse B oppfyller alle kravene til de kanadiske reglene for utstyr som
forårsaker interferens.
Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
Bestemmelser for den Europeiske unionen
Produkter som er forsynt med CE-merket, er i samsvar med følgende EU-direktiver:
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC
EMC-direktivet 2004/108/EC
Ecodesign-direktiv 2009/125/EC, hvor gjeldende
CE-samsvar for dette produktet er gyldig hvis det forsynes med strøm med den riktige CE-merkede
nettstrømadapteren fra HP.
Overholdelse av disse direktivene medfører samsvar med følgende europeiske standarder som er
oppført i EU-samsvarserklæringen fra HP for dette produktet eller denne produktfamilien, og er enten
tilgjengelig (bare på engelsk) i produktdokumentasjonen eller på følgende nettsted:
certificates
(skriv inn produktnummeret i søkefeltet).
Dette samsvaret er angitt av én av følgende samsvarsmerker på produktet:
32
Tillegg C
Spesielle bestemmelser
Sample