HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 32 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 42
Maskinvarekonfigurasjonen
Navn og versjon på maskinvaren og programvaren du bruker
Finne merkeetiketten
På merkeetiketten på skjermen finner du produktnummeret og serienummeret. Det kan hende du trenger
disse numrene når du kontakter HP om skjermen.
Merkeetiketten finnes på baksiden av skjermen.
26
Tillegg A
Feilsøking
Sample