HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 30 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 42
A
Feilsøking
Løse vanlige problemer
Denne tabellen inneholder mulige problemer, den mulige årsaken til hvert problem og anbefalte
løsninger:
Problem
Løsning
LED-strømlampen er ikke på.
Sørg for at strømknappen er på, og at strømkabelen er korrekt tilkoblet til en jordet stikkontakt
og til skjermen.
Velg
Management
(styring) i OSD-skjermmenyen, og velg deretter
Bezel Power LED
(LED-
strømlampe). Kontroller om alternativet LED-strømlampe er skrudd Off (Av), i så fall settes den i
On
-modus (på).
LED-strømlampen er ikke på.
LED-strømlampen befinner seg
på baksiden av skjermen ved
siden av strømkontakten.
Skjermen mottar ikke strøm. Kontakt en autorisert HP-serviceleverandør for å skifte ut
strømforsyningen.
Skjermen er tom.
Koble til strømledningen. Slå på strømmen.
Koble til videokabelen. Du finner mer informasjon under
Klargjøre skjermen
på side
6
.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å slå av skjermspareren.
Bildet er uskarpt, utydelig
eller for mørkt.
Trykk Meny-knappen for å åpne skjermmenyen (OSD), og juster lysstyrken og kontrasten.
Check Video Cable (sjekk
videokabel) vises på
skjermen.
Koble til passende videokabel (VGA, DVI eller HDMI) mellom datamaskinen og skjermen.
Kontroller at datamaskinen er avslått før du kobler til videokabelen.
MERK:
HDMI-input er bare tilgjengelig for utvalgte modeller.
Input Signal Out of Range
(innsignal utenfor tillatt
område) vises på skjermen.
Start datamaskinen på nytt og gå til sikkermodus. Endre innstillingene til en innstilling som
støttes (se tabellen under
Forhåndsinnstilte skjermmoduser
på side
28
). Start datamaskinen
på nytt slik at de nye innstillingene trer i kraft.
Bildet er uklart med
dobbeltkonturer og skygger.
Juster kontrast- og lysstyrke-kontrollene.
Sørg for at du ikke bruker en forlengerkabel eller en bryterboks. HP anbefaler at du kobler
skjermen direkte inn i kontakten på grafikkortet på baksiden av datamaskinen.
Kan ikke stille skjermen i
optimal oppløsning.
Kontroller at grafikkortet støtter den optimale oppløsningen.
Kontroller at den siste støttede driveren er installert for grafikkortet. For HP- og Compaq-
systemer kan du laste ned de siste grafikkdriverne for systemet ditt fra:
www.hp.com/
support
.
For andre systemer, se websiden for ditt grafikk-kort.
Skjermen er svart eller har
lavere oppløsning ved visning
av innhold i høy definisjon
(HD).
Se om skjermen og datamaskinen støtter HDCP. Gå til
HDCP (digital innholdsbeskyttelse av
høy båndbredde) utvalgte modeller
på side
11
eller
www.hp.com/
support
.
24
Tillegg A
Feilsøking
Sample