HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 3 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 42
Om denne håndboken
Denne håndboken inneholder informasjon om sikkerhet og vedlikehold, installasjon av skjermen og
driverne, bruk av skjermmenyene, feilsøking og tekniske spesifikasjoner.
ADVARSEL:
Denne typen tekst angir at hvis retningslinjene ikke følges, kan det føre til personskade
eller livstruende skade.
FORSIKTIG:
Tekst som er uthevet på denne måten, indikerer at dersom retningslinjene ikke følges,
kan det føre til skade på utstyr eller tap av informasjon.
MERK:
Tekst som er uthevet på denne måten, gir viktig tilleggsinformasjon.
TIPS:
Tips gir nyttige hint eller snarveier.
iii
Sample