HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 29 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 42
Strømsparingsfunksjonen
Når skjermen er i vanlig driftsmodus, lyser strømlampen blåtthvitt, og skjermen har et vanlig
strømforbruk. Se
Tekniske spesifikasjoner
på side
27
for strømforbruk.
Skjermen støtter også en strømsparingsmodus som kontrolleres av datamaskinen. Når skjermen er i
modusen for redusert strømforbruk, er skjermen tom, bakgrunnslyset er av, strømlampen lyser gult og
skjermen trekker minimalt med strøm. Når skjermen aktiveres, gjennomgår den en kort
oppvarmingsperiode før den går tilbake til vanlig driftsmodus. Strømsparingsmodusen aktiveres hvis
skjermen ikke registrerer verken horisontalt eller vertikalt synkroniseringssignal.
Strømsparingsfunksjonen må aktiveres på datamaskinen for at denne funksjonen skal fungere.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til datamaskinen om hvordan du definerer
strømsparingsfunksjoner (også kalt strømstyringsfunksjoner).
MERK:
Strømsparingsfunksjonen ovenfor fungerer bare når skjermen er tilkoblet en datamaskin som
har strømsparingsfunksjoner.
Strømsparingsfunksjonen
23
Sample