HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 28 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 42
Identifisere skjermtilstander
Det vises egne meldinger på skjermen for følgende skjermtilstander:
Monitor Status
(Skjermstatus) — Når skjermen slås på eller når inngangskildesignalet endres,
vises en skjermstatusmelding i fem sekunder. Beskjeden viser hvilket innkommende signal som er
det aktive signalet, status på innstillingen som automatisk bytter kilde (Av eller På), standard
kildesignal, skjermens nåværende forhåndsinnstilte oppløsning og anbefalt forhåndsinnstilt
oppløsning.
Input Signal Out of Range
(Signal utenfor området) — Angir at skjermen ikke støtter
videosignalet, fordi oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen er satt høyere enn det skjermen
støtter.
Endre grafikkortinnstillingene dine til en lavere oppløsning eller oppdateringshastighet. Start
datamaskinen på nytt slik at de nye innstillingene trer i kraft.
Power Button Lockout
(Av/På-knapp låst) — Angir at Av/På-knappen er låst. Dersom Av/På-
knappen er låst, vil beskjeden
Power Button Lockout
(Av/På-knapp låst) vises.
Dersom Av/På-knappen er låst, kan du trykke på og holde inne Av/På-knappen i
10 sekunder for å låse den opp.
Dersom Av/På-knappen ikke er låst, kan du trykke på og holde inne Av/På-knappen i
10 sekunder for å låse den.
Monitor Going to Sleep
(Skjermen settes i dvalemodus) – Angir at skjermen går i dvalemodus.
Check Video Cable
(Sjekk videokabel) – Angir at en videokabel ikke er riktig tilkoblet
datamaskinen eller skjermen.
OSD Lockout
(Skjermmeny låst) – Skjermmenyen kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på
og holde inne menyknappen på frontpanelet i 10 sekunder. Hvis skjermmenyen er låst, vises
varselmeldingen OSD Lockout (Skjermmeny låst) i 10 sekunder.
Hvis skjermmenyen er låst, kan du trykke på og holde inne menyknappen i 10 sekunder for å
låse den opp.
Hvis skjermmenyen ikke er låst, kan du trykke på og holde inne menyknappen i 10 sekunder
for å låse den.
Dynamic Contrast Ratio ON
(Dynamisk kontrastforhold På) – Angir at dynamisk
kontrastforhold er slått på.
Dynamic Contrast Ratio OFF
(Dynamisk kontrastforhold er av) – Angir at dynamisk
kontrastforhold er slått av i skjermmenyen, eller ble slått av automatisk etter at du hadde foretatt
endringer med lysstyrken, kontrasten eller hurtigvisningen i skjermmenyen.
No Signal Input
(ikke signal) – Indikerer at skjermen ikke mottar et videosignal fra
datamaskinen eller fra én av de to videosignalkontaktene. Kontroller om datamaskinen eller
signalkilden er avslått eller i strømsparingsmodus.
22
Kapittel 4
Bruke skjermen
Sample