HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 27 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 42
Ikon
Alternativer i
Hovedmenyen
Alternativer i
undermenyen
Beskrivelse
Recommended Settings
(Anbefalte innstillinger)
Viser anbefalt oppløsningsmodus og
oppfriskningsfrekvens for skjermen.
Serial Number (Serienummer)
Viser serienummeret for skjermen.
Serienummeret er nødvendig ved kontakt
med HP teknisk støtte.
FW Version (FW-versjon)
Viser fastvareversjonen for skjermen.
Backlight Hours (Bakgrunnslys
timer)
Viser totalt antall timer med
bakgrunnslysfunksjon.
Service Support (Servicestøtte)
For servicestøtte, gå til:
www.hp.com/
support
.
Factory Reset (Gjenopprette
fabrikkinnstillinger)
Setter innstillingene tilbake til
fabrikkinnstillinger.
Source Control
(Kildekontroll)
Velger inngangssignalet for video.
Standardinnstillingen fra fabrikken er (i
prioritetsrekkefølge) DVI, VGA og så
HDMI.
DVI (bare på utvalgte modeller)
Velger DVI som videoinngangssignalet.
HDMI (bare på utvalgte
modeller)
Velger HDMI som videoinngangssignalet.
VGA
Velger VGA som videoinngangssignalet.
Default Source (Standardkilde)
Velger standard eller primært
inngangssignal for video når skjermen er
koblet til to aktive og gyldige videokilder.
Skjermen vil automatisk bestemme
videoformatet.
Auto-Switch Source (Automatisk
bytte av kilde)
Innstiller systemets automatiske
videosignalinngang til On (På) eller Off
(Av). Standard fra fabrikken er På.
Exit (Avslutt)
Avslutter skjermmenyen.
Bruke On-Screen Display (OSD) (skjermmenyen)
21
Sample