HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 25 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 42
Ikon
Alternativer i
Hovedmenyen
Alternativer i
undermenyen
Beskrivelse
OverDrive (bare på utvalgte
modeller)
Slår OverDrive på eller av.
Standardinnstillingen er av.
Dynamic Contrast Ratio
(Dynamisk kontrastforhold)
Stiller DCR-innstillingen til på eller av.
Standardinnstillingen fra fabrikken er av.
DCR justerer automatisk balansen mellom
hvit- og svartnivået for å gi deg et
optimalt bilde.
OSD Control
(Skjermmenykontroll)
Justerer posisjonen for OSD-menyen i
skjermen.
Horizontal OSD Position
(Horisontal skjermmenyposisjon)
Endrer visningsposisjonen for
skjermmenyen til det venstre eller høyre
området av skjermen.
Vertical OSD Position (Vertikal
skjermmenyposisjon)
Endrer visningsposisjonen for
skjermmenyen til det øvre eller nedre
området av skjermen.
OSD Transparency
(Gjennomsiktighet for
skjermmeny)
Juster for å se bakgrunnsinformasjon
gjennom skjermmenyen.
OSD Timeout (Tidsavbrudd for
skjermmeny)
Angir hvor mange sekunder
skjermmenyen er synlig på skjermen etter
trykk på siste knapp.
Standardinnstillingen er 30 sekunder.
Management (Behandling)
Velger strømstyringsfunksjoner for
skjermen.
Power Saver (Strømsparing)
Aktiverer strømsparingsfunksjonen (se
Strømsparingsfunksjonen
på side
23
).
Velg:
Av
Standard fra fabrikken er På.
Power-On Recall (Husk ved
oppstart)
Gjenoppretter strømmen til skjermen etter
et uventet strømbrudd. Velg:
Av
Standard fra fabrikken er På.
Mode Display (modusvisning)
Viser oppløsningen,
oppfriskningsfrekvensen og
frekvensinformasjonen på skjermen hver
gang OSD-skjermmenyen hentes. Velg:
Av
Standard fra fabrikken er På.
Bruke On-Screen Display (OSD) (skjermmenyen)
19
Sample