HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 24 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 42
Ikon
Alternativer i
Hovedmenyen
Alternativer i
undermenyen
Beskrivelse
Quick View (Hurtigvisning)
Velg mellom følgende modi:
Movie (Film)
Photo (Bilde)
Gaming (Spill)
Text (Tekst)
Custom (Egendefinert) (innstillinger
blir lagret når du justerer Brightness
(Lysstyrke), Contrast (Kontrast) eller
Color (Farge) i ett av de andre
hurtigvisningsvalgene)
Image Control
(Bildekontroll)
Justerer skjermbildet.
Auto-Adjustment (Autojustering)
Justerer skjermbildet automatisk.
MERK:
Denne oppføringen kan bare
brukes med et VGA-inngangssignal.
Clock (Klokke)
Minimerer alle vertikale linjer eller striper
som er synlig i skjermbakgrunnen.
Justering av klokken endrer også det
horisontale skjermbildet (kun VGA-
signaler).
Clock Phase (Klokkefase)
Justerer skjermens fokus. Denne
justeringen gjør det mulig å fjerne
horisontal støy, og klargjøre eller skjerpe
tegnbilder (kun VGA-signaler).
Horizontal Position (Horisontal
posisjon)
Justerer plasseringen av skjermbildet til
venstre og høyre.
Vertical Position (Vertikal
posisjon)
Justerer plasseringen av skjermbildet
oppover og nedover.
Custom Scaling (Egendefinert
justering)
Velger metoiden for
formatteringsinformasjon som vises på
skjermen. Velg:
Fill to Screen (Fyll til skjerm)
— bildet fyller hele skjermen og kan
se forvridd eller forlenget ut på
grunn av ikkeproporsjonal skalering
av høyde og bredde.
Fill to Aspect Ratio (Fyll til
størrelsesforhold) — størrelsen på
bildet endres for å passe til
skjermen, og opprettholder
proporsjonalt bilde.
Sharpness (Skarphet)
Justerer skjermbildet, slik at det ser
skarpere eller mykere ut.
18
Kapittel 4
Bruke skjermen
Sample