HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 22 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 42
Kontroller på frontpanelet
Kontrollknappene (som fremstilles via ikoner) er plassert nederst til høyre på skjermen.
Knapp
Ikon
Beskrivelse
Hurtigvisning
Åpner menyen OSD Quick View der du kan velge en visningsmodus som
passer til eller optimaliserer innholdet du ser på.
Minus
Navigerer ned gjennom skjermmenyen og reduserer justeringsnivåene.
Kilde
Velger videoinngangskilden fra datamaskinen. Støttes ikke på modellen 2011s.
Pluss
Navigerer opp gjennom skjermmenyen og øker justeringsnivåene.
Auto Adjustment
(auto-justering)
Justerer skjermbildet automatisk.
MERK:
Denne oppføringen kan bare brukes med et VGA-inngangssignal.
OK
Går inn på det valgte alternativet i skjermmenyen.
Meny
Åpner, velger eller går ut av OSD-menyen.
MERK:
Ved å holde Meny-knappen inne i 10 sekunder, vil resten av
knappene på skjermmenyen bli deaktivert. Holder du knappen inne i
10 sekunder på nytt, vil funksjonaliteten bli aktivert igjen.
Strøm
Slår skjermen av eller på. Strømknappen er plassert nederst på høyre side av
skjermen.
MERK:
Av/på-knappen blir deaktivert hvis du holder den inne i 10 sekunder.
Holder du knappen inne i 10 sekunder på nytt, vil funksjonaliteten bli aktivert
igjen.
Bruke On-Screen Display (OSD) (skjermmenyen)
Bruk skjermmenyen (OSD) for å justere skjermbildet basert på hvordan du vil innstille skjermvisningen.
Gjør følgende for å få tilgang til skjermmenyen:
MERK:
OSD er bare tilgjengelig hvis minst en aktiv videoinngang er valgt for visning på skjermen.
1.
Hvis skjermen ikke er slått på, kan du trykke på strømbryteren for å slå den på.
2.
Du kan trykke på menyknappen på for å gå til OSD-menyen. Skjermmenyen vises.
3.
Du kan navigere deg gjennom hovedskjermmenyen eller underskjermmenyen ved å trykke på
+
(plussknappen) på skjermens frontpanel for å rulle oppover, eller på
(minusknappen) for å rulle
nedover. Deretter trykker du på OK (Auto/velg) for å velge den uthevede funksjonen.
4.
Du kan justere verdien til et valgt element ved å trykke på
+
eller
(pluss- eller minusknappen).
16
Kapittel 4
Bruke skjermen
Sample