HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 21 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 42
4
Bruke skjermen
Programvare og verktøy på CDen
CD-en som fulgte med denne skjermen, inneholder drivere og programvare som du kan installere på
datamaskinen.
Installere drivere
Hvis du har behov for å oppdatere driverne kan du installere skjermdriveren INF og ICM-filer fra CD-
en, eller laste dem ned fra Internett.
Installere skjermdriver-programvare fra CD-en
For å installere skjermdriver-programvare fra CD-en:
1.
Sett CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. CD-menyen vises.
2.
Velg språk.
3.
Klikk
Install Monitor Driver Software
(Installer driverprogramvare for skjerm).
4.
Følg instruksjonene på skjermen.
5.
Kontroller at riktige oppløsninger og riktige oppdateringsfrekvenser vises i innstillingene for
skjermkontrollpanelet. Se i dokumentasjonen til operativsystemet Windows® hvis du ønsker mer
informasjon.
MERK:
Det kan hende at du må installere de digitalt signerte skjermdriverne (INF- eller ICM-filer)
manuelt fra CD-en hvis det skulle oppstå en feil under installering. Du finner instruksjoner i filen
"Driver Software Readme" (Viktig-fil for driverprogramvare) på CD-en (bare på engelsk).
Laste ned oppdaterte drivere fra Internett
Slik laster du ned de nyeste versjonene av drivere og programvare fra HPs nettside for kundestøtte:
1.
Gå til:
www.hp.com/
support
.
2.
Velg land/region.
3.
Velg
Download Drivers and Software
(last ned drivere og programvare).
4.
Skriv inn modellnummeret for din skjerm. Nedlastingssidene for programvare for din skjerm blir
vist.
5.
Last ned og installer filer for drivere og programvare ved å følge instruksjonene på
nedlastingssidene.
MERK:
Kontroller at systemet ditt oppfyller kravene.
Programvare og verktøy på CDen
15
Sample