HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 20 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 42
2.
Koble lydkabelen til lyd-høyttalerkontakten på datamaskinen, og koble så USB-strømledningen til
en USB-kontakt på datamaskinen.
MERK:
Bruk volumkontrollene på datamaskinen til å justere høyttalervolumet.
Figur 3-9
Koble til lyd- og USB-kabler til eksterne høyttalere
MERK:
Hvis du bruker HDMI til å koble til skjermen, må du aktivere HDMI-lyd ved å justere
innstillingen i Microsoft Windows. Se veiledningen i det tidligere avsnittet
Koble til HDMI-kabelen (kun
på utvalgte modeller)
på side
9
i dette kapittelet.
14
Kapittel 3
Klargjøre skjermen
Sample