HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 2 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 42
© 2010–2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker for Microsoft Corporation.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er
registrerte merker i USA.
Bluetooth er et varemerke som eies av andre
og benyttes av Hewlett-Packard Company
under lisens.
De eneste garantiene for HP-produktene og -
tjenestene er uttrykkelig angitt i
garantierklæringene som følger med disse
produktene og tjenestene. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Dette dokumentet inneholder informasjon
som er beskyttet av opphavsrett. Ingen deler
av dette dokumentet kan kopieres, gjengis
eller oversettes til et annet språk uten skriftlig
tillatelse fra Hewlett-Packard Company.
Fjerde utgave (april 2012)
Dokumentdelnummer: 619141-094
Sample