HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 19 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 42
FORSIKTIG:
For å unngå at noe knekker eller annen skade, må du ikke legge press på LCD-
skjermen når du endrer vinkel.
1.
Juster fronten på skjermen og hold baseenheten slik at skjermen ikke vipper når helningen endres.
2.
Juster helningen ved å bevege øvre kant på skjermen enten mot eller fra deg, uten å berøre
skjermen.
Figur 3-8
Vinkeljustering
Koble til eksterne høyttalere og lydkabel (utvalgte
modeller)
Bruk følgende fremgangsmåte til å koble de eksterne høyttalerne til en datamaskin.
1.
Slå datamaskinen på.
Koble til eksterne høyttalere og lydkabel (utvalgte modeller)
13
Sample