HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 18 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 42
FORSIKTIG:
Innbrente bilder kan forekomme på skjermer som viser det samme statiske bilde på
skjermen over en lengre tidsperiode.* For å unngå innbrente bilder på din skjerm bør du alltid aktivere
en skjermsparer eller slå av skjermen når den ikke skal brukes over en lengre tidsperiode. Bilde som
henger igjen, er en tilstand som kan opptre på alle LCD-skjermer. Skjermer med et "innbrent bilde"
dekkes ikke av HPs garanti.
* En lengre tidsperiode er 12 sammenhengende timer uten bruk.
Når skjermen slås på vises en skjermstatusmelding i fem sekunder og strømkildelysdioden på baksiden
av skjermen er grønn. Beskjeden viser hvilket innkommende signal som er det aktive signalet, status på
innstillingen som automatisk bytter kilde (Av eller På), standard kildesignal, skjermens nåværende
forhåndsinnstilte oppløsning og anbefalt forhåndsinnstilt oppløsning.
HPs retningslinjer for vannmerker og bilderetensjon
Skjermmodellene HP 2011xi IPS og HP 2311xi IPS er utformet med IPS (In-Plane Switching)
skjermteknologi som gir ultrabrede visningsvinkler og avansert bildekvalitet. IPS-skjermer passer for et
bredt utvalg avanserte bildekvalitetsprogrammer. Men denne skjermteknologien passer ikke for
programmer som viser statiske, stillestående eller urørlige bilder over lange perioder uten bruk av
skjermsparere. Disse programtypene kan blant annet være kameraovervåkning, videospill,
markedsføringslogoer og maler som vises på skjermen over lengre tid. Statiske bilder kan forårsake
bilderetensjonsskader som kan se ut som flekker eller vannmerker på skjermen.
Skjermer som brukes 24 timer i døgnet og som resulterer i bilderetensjonsskader, dekkes ikke av HPs
garanti. Du kan unngå bilderetensjonsskader ved å alltid slå av skjermen når den ikke er i bruk eller
bruke strømstyringsinnstillingene, hvis systemet ditt støtter disse, til å slå av skjermen når systemet ikke
er i bruk.
Velger tilkoblinger for videosignal
Tilkoblingsinngangene er:
VGA (analog)
DVI-D-tilkobling (digital) utvalgte modeller
HDMI-kontakt (digital) utvalgte modeller
Skjermen søker automatisk gjennom innkommende signaler for et aktivt signal og benytter det aktive
signalet. Dersom to signaler er aktive, vil skjermen vise standard signalkilde. Dersom standard
signalkilde ikke er et aktivt signal, vil skjermen vise det andre signalet dersom dette er aktivt. Du kan
endre standardkilde i OSD (skjermmenyen) ved å trykke på Meny-knappen på frontpanelet og velge
Kildekontroll
>
Standardkilde
.
Justere vinkelen
For å få en best mulig synsvinkel bør du justere skjermens vinkel i forhold til dine egne preferanser på
følgende måte:
12
Kapittel 3
Klargjøre skjermen
Sample