HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 17 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 42
Installere kabelstyringsklemmen
Sett kabelstyringsklemmen over input-kabelen og strømledningen slik at de samles bak skjermen.
Figur 3-7
Installere kabelstyringsklemmen
HDCP (digital innholdsbeskyttelse av høy
båndbredde) utvalgte modeller
Skjermen din støtter HDCP og kan motta høydefinisjonsinnhold. Høydefinisjonsinnhold er tilgjengelig
fra flere kilder, som Blu-ray-enheter eller satellitt- eller kabelkringkastinger av HDTV. Hvis du ikke har en
HDCP-aktivert skjerm vil du se en tom skjerm eller få et bilde med lavere oppløsning når du spiller av
høydefinisjons beskyttet innhold. Datamaskinens grafikkort og skjerm må begge støtte HDCP for å
kunne vise beskyttet innhold.
Slik slår du av skjermen
1.
Trykk Av/På-knappen på datamaskinene for å slå den på.
2.
Trykk Av/På-knappen på skjermens framside for å slå den på.
HDCP (digital innholdsbeskyttelse av høy båndbredde) utvalgte modeller
11
Sample