HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 15 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 42
Koble til HDMI-kabelen (kun på utvalgte modeller)
Koble til den ene enden av HDMI-kabelen på baksiden av skjermen og den andre endetilkoblingen til
inngangsenheten. HDMI-kabelen følger med utvalgte modeller.
MERK:
Lyden må kobles direkte til eksterne høyttalere eller en receiver.
Figur 3-5
Koble til HDMI-kabelen (kabelen følger bare med utvalgte modeller)
Få HDMI-lyd
Hvis du bruker HDMI til å koble til en skjermmodell som ikke har høyttalere, må du aktivere HDMI-lyd
ved å justere innstillingen i Microsoft Windows. Hvis HDMI ikke er aktivert, vil du ikke høre lyden. Slik
aktiverer du HDMI-lyd på datamaskinen:
1.
Høyreklikk på volumikonet i systemstatusfeltet i Windows.
2.
Klikk på
Avspillingsenheter
. Lydvinduet åpnes.
3.
På fanen Avspilling klikker du på HDMI-lydutgangsenheten som står oppført.
4.
Klikk på
Bruk som standard
.
5.
Klikk på
Bruk
.
6.
Klikk på
OK
for å lukke vinduet.
Koble til skjermkabler
9
Sample