HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 14 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 42
Koble til VGA-videokabelen
Koble den ene enden av VGA-videokabelen bak på skjermen og den andre enden til VGA-
videokontakten på datamaskinen. VGA-kabelen følger med utvalgte modeller.
Figur 3-3
Koble til VGA-kabelen (kabelen følger bare med utvalgte modeller)
Koble til DVI-D-videokabelen (bare enkelte modeller)
Koble til den ene enden av DVI-D-videokabelen på baksiden av skjermen, og den andre enden til DVI-
D-videokontakten på datamaskinen. Du kan kun bruke denne kabelen hvis det er installert et DVI-
kompatibelt grafikkort i datamaskinen. DVI-D-kontakten og -kabelen følger kun med enkelte modeller.
Figur 3-4
Koble til DVI-D-kabelen (kabelen følger bare med utvalgte modeller)
8
Kapittel 3
Klargjøre skjermen
Sample