HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 13 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 42
3.
Skyv hengselbraketten på skjermen inn i åpningen på toppen av skjermsokkelen. Panelet klikker
på plass når det er satt ordentlig i.
Figur 3-2
Sette i skjermpanelet
Koble til skjermkabler
FORSIKTIG:
Før du kobler kabler til skjermen, forsikre deg om at datamaskinen og skjermen er slått
av.
MERK:
Når du bruker et DVI-, VGA- eller HDMI-signal må du koble lydutgangen til eksterne
høyttalere.
Videokilden blir avgjort av videokabelen som brukes. Skjermen avgjør automatisk hvilke innganger som
har gyldige videosignaler. Inngangene kan velges ved å trykke på kildeknappen på frontpanelet.
Koble til skjermkabler
7
Sample