HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 12 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 42
3
Klargjøre skjermen
Pakke ut skjermen
1.
Pakk opp skjermen. Kontroller at innholdet følger med. Ta vare på eskene.
2.
Slå av datamaskinen og andre tilkoblede enheter.
3.
Klargjør et flatt område for å sette sammen skjermen. Du kan ha behov for et flatt, mykt, beskyttet
område for å plassere skjermen med fronten ned ved klargjøring for installasjon.
Montere skjermen
Plasser skjermen på et passende og godt ventilert sted nær datamaskinen. Koble til skjermkablene etter
at du har montert skjermen.
FORSIKTIG:
Skjermen må behandles forsiktig. Unngå å berøre eller legge press på LCD-skjermen;
dette kan forårsake skader.
TIPS:
For skjermer med blanke pyntelister bør du vurdere plasseringen av skjermen ettersom
pyntelistene kan skape forstyrrende reflekser fra lyskilder og blanke overflater i nærheten.
1.
Sett skjermpanelet ned på et flatt, mykt, beskyttet bord eller et skrivebord.
2.
Skyv skjermsokkelen inn i sporet på sokkelen (1) til skjermsokkelen klikker på plass.
MERK:
Det er mulig at undersiden på skjermsokkelen ser annerledes ut på din modell.
Bare 2511x- og 2711x-modeller
: Sett inn en skrue (2) i sokkelen slik at skjermsokkelen er
festet til sokkelen.
Figur 3-1
Montere sokkelen og skjermsokkelen
2
6
Kapittel 3
Klargjøre skjermen
Sample