HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 11 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 42
Rengjøre skjermen
FORSIKTIG:
Sprut rengjøringsmiddelet på en klut og bruk den fuktige kluten til å tørke forsiktig av
skjermflaten. Sprut aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermflaten. Det kan trenge inn bak rammen og
skade elektronikken.
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleumbaserte midler som benzen eller tynningsmiddel
eller flyktige stoffer til rengjøring av skjermen eller kabinettet. Disse kjemiske stoffene kan skade
skjermen.
1.
Slå av skjermen og trekk strømledningen ut fra baksiden på enheten.
2.
Fjern støv fra skjermen ved å tørke av skjermen og kabinettet med en myk, ren antistatisk klut.
3.
For vanskelige rengjøringssituasjoner kan en 50/50 blanding av vann og isopropanol brukes.
Sende skjermen
Ta vare på originalemballasjen. Det kan hende du trenger den når du flytter eller skal sende skjermen.
For å forberede skjermen for sending:
1.
Koble strøm- og videokablene fra skjermen.
2.
Trykk på knappen foran på skjermsokkelen (1), og løft skjermpanelet ut av sokkelen (2).
Figur 2-1
Fjerne skjermpanelet
3.
Sett panelet på et mykt og beskyttende underlag.
4.
Trekk skjermsokkelen forsiktig vekk fra sokkelen slik at de frigjøres og separeres.
MERK:
Bare 2511x- og 2711x-modeller
: Fjern en skrue fra undersiden av sokkelen slik at
skjermsokkelen frigjøres fra sokkelen.
5.
Plasser skjermen, skjermsokkelen og sokkelen i den originale esken.
Retningslinjer for vedlikehold
5
Sample