HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 10 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 42
Sikkerhetsregler
Bruk bare en strømkilde og tilkobling som passer for denne skjermen. Dette står på merkeetiketten
på strømadapteren.
Kontroller at det totale amperenivået for produktene som er koblet til stikkontakten, ikke overstiger
kapasiteten til stikkontakten. I tillegg må ikke det totale amperenivået for produktene som er koblet
til strømledningen, overstige kapasiteten til strømledningen. Du finner amperenivået (Amps eller A)
på strømetiketten for hver enhet.
Plasser skjermen nær en stikkontakt som er lett tilgjengelig. Koble fra skjermen ved å holde i
støpselet og trekke det ut av kontakten. Du må aldri koble fra skjermen ved å trekke i ledningen.
Det må ikke stå gjenstander på strømledningen. Ikke tråkk på ledningen.
Retningslinjer for vedlikehold
Slik kan du forbedre ytelsen og forlenge levetiden til skjermen:
Åpne ikke skjermkabinettet eller prøv ikke å utføre service på produktet selv. Juster bare de
kontrollene som beskrives i brukerhåndboken. Hvis skjermen ikke fungerer på riktig måte eller er
utsatt for støt eller skade, kan du kontakte en autorisert HP-leverandør, -forhandler eller -
serviceleverandør.
Bruk bare en strømkilde og tilkobling som passer for denne skjermen. Dette står på merkeetiketten
på strømadapteren.
Kontroller at det totale amperenivået for produktene som er koblet til stikkontakten, ikke overstiger
kapasiteten til stikkontakten. I tillegg må ikke det totale amperenivået for produktene som er koblet
til strømledningen, overstige kapasiteten til strømledningen. Du finner amperenivået (AMP eller A)
på strømetiketten for hver enhet.
Plasser skjermen nær en stikkontakt som er lett tilgjengelig. Koble fra skjermen ved å holde i
støpselet og trekke det ut av kontakten. Du må aldri koble fra skjermen ved å trekke i ledningen.
Slå av skjermen når den ikke er i bruk. Du kan øke levetiden til skjermen betraktelig ved å bruke et
skjermsparerprogram og slå av skjermen når du ikke bruker den.
FORSIKTIG:
Skjermer med “innbrent bilde” dekkes ikke av HP-garantien.
Spor og åpninger i kabinettet er ment for ventilasjon. Disse åpningene må ikke blokkeres eller
dekkes til. Skyv aldri noe objekt inn i kabinettsporene eller i andre åpninger.
Ikke utsett skjermen for støt eller plasser den på en ustabil overflate.
Det må ikke stå gjenstander på strømledningen. Ikke tråkk på ledningen.
Plasser skjermen i et godt ventilert miljø, vekk fra sterkt lys, sterk varme og høy fuktighet.
Når du fjerner skjermsokkelen må du legge skjermen med forsiden ned på en myk overflate for å
hindre at den skrapes opp eller ødelegges.
4
Kapittel 2
Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold
Sample