Eizo S1911 user manual download

Languages: Danish
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
Danish
SIKKERHEDSSYMBOLER
Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt.
ADVARSEL
Manglende efterlevelse af informationerne i en
ADVARSEL kan medføre alvorlig personskade og kan
være livstruende.
FORSIGTIG
Manglende efterlevelse af informationerne mærket
FORSIGTIG kan medføre moderat personskade og/
eller beskadigelse af genstande eller produktet.
Angiver en forbudt handling.
Angiver en obligatorisk handling, som skal udføres.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
ADVARSEL
Hvis enheden begynder at udsende røg, lugte
som om noget brænder eller afgive mærkelige
lyde, skal du med det samme afbryde alle
elektriske forbindelser og kontakte din
forhandler for hjælp.
Forsøg på anvendelse af en enhed med funktionsfejl
kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af
produktet.
Brug den medfølgende netledning, og tilslut
den til en almindelig stikkontakt.
Sørg for at forblive inden for netledningens angivne
spændingsområde. Hvis du ikke gør det, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
Hold små genstande eller væsker borte fra
enheden.
Små objekter, der fejlagtigt falder gennem kabinettets
ventilationsåbninger eller spild ind i kabinettet, kan
medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af
udstyret. Hvis et objekt eller væske falder/løber ind i
kabinettet, skal du med det samme fjerne enheden fra
stikkontakten. Få enheden undersøgt af en kvalificeret
servicetekniker inden den bruges igen.
Anbring enheden et passende sted.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand, elektrisk
stød eller beskadigelse af udstyret.
° Anbring den ikke udendørs.
° Anbring den ikke i transportmidler (skib, fly, tog, bil
mv.).
° Anbring den ikke i støvfyldt eller fugtigt miljø.
° Anbring den ikke et sted, hvor damp rammer skærmen
direkte.
° Anbring den ikke tæt på varmekilder eller
vandfordampere.
Udstyret skal tilsluttes til en stikkontakt med jord.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Blokér ikke kabinettets ventilationsåbninger.
° Anbring ikke objekter på ventilationsåbningerne.
° Installér ikke enheden i et lukket område.
° Brug ikke enheden i liggende stilling eller vendt på
hovedet.
Blokering af ventilationsåbningerne forhindrer korrekt
luftstrøm og kan medføre brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af udstyret.
Brug en stikkontakt, der er let adgang til.
Dette sikrer, at du i tilfælde af et problem hurtigt kan
afbryde for strømmen.
Fejlfinding
Indstilling/justering
Installation
Forud for anvendelse
Sample
This manual is suitable for devices