Eizo HD2442W user manual download (Page 9 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 17
9
Norwegian
3. Koble USB-kabelen til USB-porten på PCen (nedstrøms) og skjermen (oppstrøms).
Pass på at du kobler til den USB-porten (oppstrøms) som er kompatibel med PCen (PC 1/PC ±).
° DVI-D-kontakt (PC 1): PC 1 USB-port brukes.
° D-Sub mini 15 pinner kontakt (PC ±): PC ± USB-port brukes.
Kontakter på PCen
Nedstrøms
Kontakter på
skjermen
Oppstrøms
USB-kabel MD-C93 (inkludert)
*
*
Når du kobler to PCer til skjermen, må
du kjøpe en kabel til.
Obs
° Når du kobler skjermen til en PC ved hjelp av en USB-kabel, må USB-innstillingen for skjermen
endres slik at den samsvarer med PCen som brukes (se s. 1±).
MERK
° Skjermen er utstyrt med USB-lydfunksjon. Du kan høre lyd fra PCer med høyttalere ved å koble til USB-kablene.
3
Koble til USB-enheter.
1. Koble USB-enheter (tastatur, mus osv.) til USB-porten (nedstrøms) på skjermen.
Obs
• Når du har koblet til USB-enhetene og slått på skjermen, kon²gureres USB-funksjonen automatisk.
° Det kan hende at skjermen ikke fungerer ordentlig, avhengig av PCen, operativsystemet eller USB-
enhetene som brukes. (Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, kan du ta kontakt med
produsentene av de enkelte enhetene.)
Kontakter på
skjermen
Nedstrøms
Tastatur
Mus
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Sample
This manual is suitable for devices