Eizo HD2442W user manual download (Page 8 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 17
8
Norwegian
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Koble til kabler
1
Kontroller at skjermen er slått av.
2
Koble til en PC.
Obs
° Når du bytter ut din eksisterende skjerm med en HD±44±W-skjerm, må du huske å endre
PC-innstillingene for oppløsning og vertikal frekvens slik at de samsvarer med innstillingene som er
tilgjengelige for HD2442W-skjermen, før du kobler til PCen. Du ²nner disse innstillingene i tabellen
for oppløsning (se s. ²).
1. Kontroller at PCen er slått av.
2. Koble skjermen til PCen med en signalkabel som passer til kontaktene.
Når kabelkontaktene er koblet til, strammer du skruene på kontaktene for å feste koblingen skikkelig.
Macintosh
Windows
Macintosh
Windows
Kontakter på PCen
DVI-kontakt
D-Sub mini 15 pinners
kontakt
Kontakter på
skjermen
DVI-D-kontakt
Signalkabel FD-C39 (inkludert)
Signalkabel MD-C87 (inkludert)
Digital tilkobling
Analog tilkobling
D-Sub mini 15 pinners
kontakt
Sample
This manual is suitable for devices