Eizo HD2442W user manual download (Page 6 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 17
6
Norwegian
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
9
17
18
15
16
13
12
11
10
14
3
4
5
6
7 8
2
1
Kontroller og funksjoner
1
Fjernkontroll
Brukes til å stille inn og justere skjermen. (Les "Remote Control Guide" hvis
du vil ha mer informasjon.)
2
Fjernkontrolldetektor
Mottar signalet fra fjernkontrollen.
3
Sensor
Registrerer lysstyrken i omgivelsene. BrightRegulator-funksjon (se side 14).
4
Innsignalvelger (
)
*
2
° Bytter innsignalet som vises på skjermen.
° Hvis du berører bryteren i omlag ± sekunder, vises en videovisning på
PC-skjermen. Hvis du berører bryteren en gang til i omlag ± sekunder,
forsvinner videovisningen og bare PC-skjermvisningen blir værende
(enkeltvisning).
PinP-visningsfunksjon (se "Remote Control Guide").
5
Skyvefelt
*
2
° Brukes innstilling og justering i hver meny.
° Når ingen meny vises og du berører skyvefeltet, vises hurtigmenyen. Hvis
du berører skyvefeltet i 5 sekunder, endres innholdet i menyen (se side 7).
6
Menybryter (
)
*
2
Viser/avslutter innstillingsmenyen.
7
Strømbryter (
)
Slår strømmen på eller av.
8
Strømindikator
Viser skjermens driftsstatus.
Blå
: Skjermen vises
Oransje
: Strømsparing
Av
: Strøm av
9
Spor for sikkerhetslås
Kompatibel med Kensingtons MicroSaver-sikkerhetssystem.
10
Lydutgangsterminal
[Stereo minijack] Tilkobling for de innebygde høyttalerne e.l.
11
Innsignalkontakter
(HDMI 1/2)
[HDMI-kontakt × ±] Tilkobling for AV-utstyr.
12
Innsignalkontakt (PC 1)
[DVI-D-kontakt] Tilkobling for PC.
13
Innsignalkontakt (PC 2)
[D-Sub mini 15-pinners kontakt] Tilkobling for PC.
14
USB-porter (opp)
[Oppstrøm × ±] Tilkobling for PC.
15
Hodetelefonkontakt
[Stereo minijack] Tilkobling for hodetelefoner.
16
USB-porter (ned)
[Nedstrøm × ±] Tilkobling for ekstern USB-enhet.
17
ArcSwing 2-fot
Brukes til å justere høyden og vinkelen på skjermen.
18
Kabelholder
Dekker skjermkablene.
*
1
ScreenManager
®
er et E±ZO-kallenavn på innstillingsmenyen.
Du Inner informasjon om hvordan du bruker ScreenManager i brukerveiledningen på CD-ROMen.
(I denne veiledningen står navnene på innstillings-/justeringselementene i innstillingsmenyen, i vinkelparentes < >. (eksempel :
<Color>))
*
2
Slår skjermen på hvis den berøres når strømmen slås av.
Innstillingsmeny
(ScreenManager
®
*
1
)
Strømkontakt
Kabler
Sample
This manual is suitable for devices