Eizo HD2442W user manual download (Page 5 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 17
5
Norwegian
Før du bruker fjernkontrollen
Slik installerer du batterier
1. Batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
må skyves av i pilens retning.
2. Sett inn AAA-batteriene og skyv dekselet på plass igjen.
Fjernkontrollens mottaksområde
Bruk fjernkontrollen innenfor området som vises nedenfor.
5m
5m
30
°
30
°
7m
5m
30
°
30
°
7m
5m
Om CD-ROM med EIZO LCD Utility Disk
Innhold på disken
°
Innhold på disken og oversikt over programvare
Følgende er inkludert på disken. Se "Readme.txt" eller "Readme"-filen på disken for prosedyrer for
programvareoppstart eller filtilgang.
Element
Oversikt
For Windows
For Macintosh
En "Readme.txt"- eller "Readme"
-²l
ü
ü
Fargepro²ler (ICC-Pro²ler)
Fargepro²ler
ü
ü
Skjermjusteringsverktøy
Skjermmønstervisningsprogramvare
som brukes ved manuell justering av
bildet fra det analoge innsignalet.
ü
ScreenManager Pro for LCD (for
Windows)
Et hjelpeprogram som kontrollerer
justeringer av skjermen fra en PC, ved
hjelp av musen og tastaturet.
ü
Programvaren WindowMovie
Checker
*
WindowMovie er en funksjon i
ScreenManager Pro for LCD.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se brukerveiledningen for
ScreenManager Pro for LCD på
disken.
Brukerveiledning for denne skjermen (PDF-²l)
* WindowMovie Checker-programvaren gjelder ikke for Windows Vista.
Slik bruker du ScreenManager Pro for LCD
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker ScreenManager Pro for LCD, kan du se
brukerveiledningen på disken.
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Sample
This manual is suitable for devices