Eizo HD2442W user manual download (Page 4 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 17
4
Norwegian
Innhold i pakken
Kontroller at alle de følgende artiklene er inkludert i esken. Hvis noen artikler mangler eller er skadet, må du kontakte din
lokale leverandør.
MERK
• Ta vare på esken og emballasjematerialet i tilfelle skjermen må Lyttes eller transporteres senere.
□ Skjerm
□ Fjernkontroll
□ AAA-batterier (2 stk.)
□ Strømkabel
□ Digital signalkabel (FD-C39)
□ Analog signalkabel (MD-C87)
□ EIZO HDMI-kabel (00M0J262)
□ EIZO USB-kabel (MD-C93)
□ CD-ROM med EIZO ±CD Utility Disk
° Brukerveiledning
□ Installasjonsveiledning (denne veiledningen)
□ Remote Control Guide (Fjernkontrollveiledning)
□ PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREG±ER)
□ Begrenset garanti
Resirkuleringsinformasjon (Recycling Information)
□ Monteringsskruer (M4 × 12, 4 stk.)
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
[Plassering for forsiktighetserklæring]
Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen
Installasjonsveiledning
(denne veiledningen)
Inneholder grunnleggende informasjon, fra tilkobling av skjermen til
eksternt utstyr, for eksempel PC, til bruk av skjermen.
Remote Control Guide
(Fjernkontrollveiledning)
Beskriver bruk av og funksjonene på fjernkontrollen.
Brukerveiledning
(PDF-Il på CD-ROM*)
Inneholder informasjon om bruk, som for eksempel skjermjusteringer,
innstillinger og spesiIkasjoner.
PRECAUTIONS
(FORS±KT±GHETSREGLER)
Beskriver hvordan du bruker skjermen på en trygg måte.
* Adobe Reader må installeres.
• ProduktspesiIkasjonene kan variere i forhold til salgsområdene. Kontroller at veiledningen er skrevet på det språket som brukes der
produktet ble kjøpt.
Sample
This manual is suitable for devices