Eizo HD2442W user manual download (Page 3 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 17
²
Norwegian
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Kompatible oppløsninger/signalformater
Skjermen støtter følgende oppløsninger og signalformater.
PC-inndata
Oppløsning
Frekvens
Modus
Digitalt innsignal
Analogt innsignal
Pikselklokke (~ 162 MHz)
Pikselklokke (~ 162 MHz)
640 × 400
70 Hz
NEC PC-98±1
ü
640 × 480
67 Hz
Apple Macintosh
ü
640 × 480
~75 Hz
VGA, VESA
ü
(60 Hz)
ü
7±0 × 400
70 Hz
VGA TEXT
ü
ü
7±0 × 480
60 Hz
VESA
ü
ü
848 × 480
60 Hz
VESA
ü
ü
800 × 600
~75 Hz
VESA
ü
(60 Hz)
ü
8²± × 6±4
75 Hz
Apple Macintosh
ü
10±4 × 768
~75 Hz
VESA
ü
(60 Hz)
ü
115± × 864
75 Hz
VESA
ü
115± × 870
75 Hz
Apple Macintosh
ü
1±80 × 768
*
1
60 Hz
VESA CVT RB
ü
1±80 × 768
*
1
~75 Hz
VESA CVT
ü
1±80 × 960
60 Hz
VESA
ü
ü
1±80 × 960
75 Hz
Apple Macintosh
ü
1±80 × 10±4
~75 Hz
VESA
ü
(60 Hz)
ü
1²60 × 768
60 Hz
VESA
ü
1600 × 1±00
60 Hz
VESA
ü
ü
1680 × 1050
*
1
60 Hz
VESA CVT
ü
ü
1680 × 1050
*
1
60 Hz
VESA CVT RB
ü
ü
19±0 × 1±00
*
1
*
±
60 Hz
VESA CVT RB
ü
ü
1±80 × 7±0p
*
²
50, 60 Hz
7±0p
ü
ü
19±0 × 1080p
*
²
50, 60 Hz
1080p
ü
ü
*
1
Når du viser innsignal i bredformat, kreves det et graIkkort som overholder VESA CVT-standarden.
*
2
Anbefalt oppløsning (Angi denne oppløsningen).
*
3
Oppløsning for en del AV-utstyr, for eksempel Microsoft Xbox 360
HDMI-inndata
° Videosignal
– 5±5i (480i) / 5±5p (480p) / 11±5i (1080i) / 750p (7±0p) : 60 Hz, 11±5p (1080p) : 60 Hz / ±4 Hz
– 6±5i (576i) / 6±5p (576p) / 11±5i (1080i) / 750p (7±0p) : 50 Hz, 11±5p (1080p) : 50 Hz / ±4 Hz
° Lydsignal
±-kanals lineær PCM (²± kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,± kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 19± kHz)
Sample
This manual is suitable for devices