Eizo HD2442W user manual download (Page 7 of 17)

Languages: Dutch
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 17
7
Nederlands
Problemen oplossen
Instellingen
Voor gebruik
Installatie
Bedieningstoets gebruiken
Bedieningstoets
° U kunt de toets op drie manieren
gebruiken:
- Drukt op de aanraken
-
Tippen op de schuifbalk
- Over de schuifbalk schuiven
Het apparaat in-/uitschakelen
Uitgeschakeld: Druk op
.
Ingeschakeld: Druk op een van de toetsen om het beeldscherm in te schakelen.
° De bewerkingen met de
schuifbalk (selecteren, instellen,
aanpassen, vastleggen en
items opgeven) kunnen ook met
de afstandsbediening worden
uitgevoerd.
*
Wanneer er geen signaal wordt
ingevoerd, zelfs als de inhoud van
het menu is gewijzigd, wordt het
menu "Volume" weergegeven.
Tip op
Het invoersignaal wijzigen
Elke keer dat u op de toets drukt,
wordt het invoersignaal gewijzigd.
Een menu weergeven/sluiten
Instelmenu
Snelmenu
(Als het menu niet wordt weergegeven op het scherm)
Een menu-item selecteren Instellen en aanpassen
De snelheid van verhoging/verlaging
van de aanpassingswaarde kan variëren
afhankelijk van de volgsnelheid van de
schuifbalk.
Voor ±jnafstemming
Als u één keer tipt, wordt de aanpassingswaarde verhoogd of verlaagd met één stap.
Als u langer op de schuifbalk drukt, wordt de waarde in grotere stappen gewijzigd.
Een item aanpassen
De instel- en aanpaswaarde bepalen
Druk op
.
Druk op de schuifbalk.
Tip op de schuifbalk.
Als u 5 seconden op de toets drukt, wordt de inhoud van het menu als
volgt gewijzigd: "Volume" → (5 seconden drukken) → "Color Mode" →
(5 seconden drukken) → "Brightness".
*
Schuif van links naar rechts over de schuifbalk.
Tip op een van de uiteinden van de schuifbalk. Deze zijn gemarkeerd met
en
.
Sample
This manual is suitable for devices