Eizo HD2442W user manual download (Page 4 of 17)

Languages: Dutch
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 17
4
Nederlands
Inhoud van de verpakking
Controleer of de verpakkingsdoos volgende onderdelen bevat. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan
contact op met uw plaatselijke leverancier.
OPMERKING
° Bewaar de verpakkingsdoos en –materialen voor het geval u het beeldscherm in de toekomst moet verhuizen of
vervoeren.
□ Beeldscherm
□ Afstandsbediening
□ AAA-batterijen (2 stuks)
□ Netsnoer
□ Digitale signaalkabel (FD-C39)
□ Analoge signaalkabel (MD-C87)
□ EIZO HDMI-kabel (00M0J262)
□ EIZO USB-kabel (MD-C93)
□ EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)
° Gebruikershandleiding
□ Installatiehandleiding (deze handleiding)
□ Remote Control Guide (Handleiding voor
afstandsbediening)
PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN)
□ Garantiebewijs
□ Informatie over recycling
□ Montageschroeven (M4 × 12, 4 stuks)
Problemen oplossen
Instellingen
Voor gebruik
Installatie
[Locatie van waarschuwingsverklaring]
De installatiehandleiding en de gebruikershandleiding
Installatiehandleiding
(deze handleiding)
Met basisinformatie over het aansluiten op externe apparatuur, zoals een
computer, enzovoort, en informatie om het beeldscherm te kunnen
gebruiken.
Remote Control Guide
(Handleiding voor afstandsbediening)
Met informatie over het gebruik en de functies van de afstandsbediening.
Gebruikershandleiding
(PDF-bestand op de cd-rom*)
Met informatie over beeldschermregelingen, instellingen en speciIcaties.
PRECAUTIONS
(VOORZORGSMAATREGELEN)
Met informatie over hoe u het beeldscherm veilig kunt gebruiken.
* Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd.
• ProductspeciIcaties variëren per handelsgebied. Controleer of de handleiding is geschreven in de taal van het gebied waar het
product is gekocht.
Sample
This manual is suitable for devices