Eizo HD2442W user manual download (Page 9 of 17)

Languages: Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 17
9
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Forud for anvendelse
Installation
3. Tilslut USB-kablet til USB-portene på pc’en (nedad) og skærmen (opad).
Sørg for at tilslutte til den USB-port (opad), som er kompatibel med pc’en (PC 1/PC ±).
° DVI-D-stik (PC 1): PC 1 USB-port bruges.
° D-Sub mini 15-bens stik (PC ±): PC ± USB-port bruges.
Stik på pc’en
Nedad
Stik på skærmen
Opad
USB-kabel MD-C93 (medfølger)
*
*
Til tilslutning af to pc’er til skærmen
skal du købe et andet kabel.
Opmærksomhed
° Ved tilslutning af skærmen til en pc ved hjælp af et USB-kabel skal USB-indstillingen på skærmen
ændres svarende til den anvendte pc (se side 1±).
BEMÆRK:
° Skærmen er forsynet med USB-lydfunktionen. Du kan høre lyd fra pc’en med højttalere tilsluttet til USB-
kablerne.
3
Tilslut USB-enheder.
1. Tilslut USB-enheder (tastatur, mus osv.) til USB-porten (nedad) på skærmen.
Opmærksomhed
° Når du har tilsluttet USB-enhederne og tænder for skærmen, opsættes USB-funktionen automatisk.
° Skærmen fungerer muligvis ikke afhængigt af pc’en, operativsystemet eller de anvendte USB-
enheder. (Se i brugervejledningerne fra de forskellige producenter angående USB-kompatibilitet).
Stik på skærmen
Nedad
Tastatur
Mus
Sample
This manual is suitable for devices