Eizo HD2442W user manual download (Page 8 of 17)

Languages: Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 17
8
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Forud for anvendelse
Installation
Tilslutning af kabler
1
Check, at skærmen er slukket.
2
Tilslutning af en pc.
Opmærksomhed
° Ved udskiftning af den nuværende skærm med en HD±44±W-skærm skal du sørge for at ændre
pc-indstillingerne for opløsning og vertikal frekvens til dem, som er relevante for HD±44±W-
skærmen, ved at se i tabellen med opløsninger (se side ²), før du tilslutter pc’en.
1. Check, at pc’en er slukket.
2. Tilslut skærmen til pc’en med et signalkabel med passende stik.
Når du har tilsluttet kablets stik, skal du stramme stikkets skruer for at sikre tilslutningen.
Macintosh
Windows
Macintosh
Windows
Stik på pc’en
DVI-stik
15-bens D-Sub-
mini-stik
Stik på skærmen
DVI-D-stik
Signalkabel FD-C39 (medfølger)
Signalkabel MD-C87 (medfølger)
Digital forbindelse
Analog forbindelse
15-bens D-Sub-
mini-stik
Sample
This manual is suitable for devices