Eizo HD2442W user manual download (Page 7 of 17)

Languages: Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 17
7
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Installation
Forud for anvendelse
Brug af betjeningskontakten
Betjeningskontakt
• Der ²ndes tre betjeningsmetoder:
- Tryk på kontakten
- Bank på skyderen
- Skub skyderen
Tænd/sluk
Visning/afslutning af en menu
Indstillingsmenu
Genvejsmenu
(Når menuen ikke vises på skærmen)
Valg af et menupunkt
Indstilling og justering
Forøgelsen/reduktionen af
hastighedsændringens værdi kan
afhænge af den hastighed, hvormed
skyderen bevæges.
Ved ±njustering
Ét bank ændrer justeringsværdien et trin op eller ned.
Konstant tryk på skyderen ændrer værdien sekventielt.
Fastlåsning af et element
Valg af indstilling og justeringsværdi
Sluk: Tryk på
.
Tænd: Tryk på en vilkårlig tast for at tænde skærmen.
Bank på
Tryk på
.
Tryk på skyderen.
Skub skyderen til venstre eller højre.
Bank på enden af skyderen, der er markeret med
og
.
Bank på skyderen.
Skift af indgangssignalet
Hver gang du rører ved kontakten,
skifter indgangssignalet til det andet.
Ved at trykke på kontakten i 5 sekunder ændres menuens indhold
således: "Volume" → (tryk i 5 sekunder) → "Color Mode" → (tryk i 5
sekunder) → "Brightness".
*
° Du kan bruge fjernbetjeningen
til at udføre handlingerne på
skyderen (valg, indstilling,
fastlåsning og valg af elementer).
*
Når signalet ikke indføres, heller
ikke selvom menuens indhold
er ændret, vises menuen for
"Volume".
Sample
This manual is suitable for devices