Eizo HD2442W user manual download

For Devices:Eizo HD2442W
Languages:Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 17
6
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Installation
Forud for anvendelse
9
17
18
15
16
13
12
11
10
14
3
4
5
6
7 8
2
1
Betjeningselementer og funktioner
1
Fjernbetjening
Bruges til at indstille og justere skærmen. (For detaljer bedes du se "Remote
Control Guide".)
2
Detektor til fjernbetjening
Modtager signalet fra fjernbetjeningen.
3
Sensor
Registrerer omgivelsernes lysstyrke. Funktionen BrightRegulator (se side
14).
4
Kontakt til valg af
indgangssignal (
)
*
2
° Skifter den signalindgang, der vises på skærmen.
° Når du trykker på omskifteren i ca. ± sekunder, vises en videovisning på
pc-skærmen. Når du trykker på omskifteren igen i ca. ± sekunder, forsvinder
videovisningen, og kun pc-visningen bevares (single display).
PinP-visningsfunktion (Se "Remote Control Guide").
5
Skyder
*
2
° Bruges, når der udføres indstilling/justering i hver menu.
° Hvis du trykker på den, når menuen ikke vises, vises genvejsmenuen. Ved
at trykke på skyderen i 5 sekunder, ændres menuens indhold (se side 7).
6
Menu-kontakt (
)
*
2
Viser/afslutter indstillingsmenuen.
7
Netafbryder (
)
Slår strømmen til eller fra.
8
Strømindikator
Angiver skærmens betjeningsstatus.
Blå
: Skærmen vises
Orange
: Energisparer
Off
: Sluk
9
Åbning til sikkerhedslås
Er kompatibel med Kensington’s MicroSaver sikkerhedssystemet.
10
Lydudgangsstik
[Stereo ministik] Kan tilsluttes til højttalerne med indbyggede forstærkere osv.
11
Indgangssignalstik
(HDMI 1/2)
[HDMI-stik × ±] Kan tilsluttes til AV-udstyr.
12
Indgangssignalstik (PC 1)
[DVI-D-stik] Kan tilsluttes til en pc.
13
Indgangssignalstik (PC 2)
[D-Sub mini 15-pin connector] Kan tilsluttes til en pc.
14
USB-porte (op)
[Opad × ±] Kan tilsluttes til en pc.
15
Hovedtelefonstik
[Stereo ministik] Kan tilsluttes til hovedtelefoner.
16
USB-porte (ned)
[Nedad × ±] kan tilsluttes til en ekstern USB-enhed.
17
ArcSwing 2 fod
Bruges til at indstille skærmens højde og vinkel.
18
Kabelholder
Dækker skærmkablerne.
*
1
ScreenManager
®
er E±ZO’s navn for indstillingsmenuen.
Se brugervejledningen på cd-rom
’en
for oplysninger om at bruge ScreenManager.
(I denne vejledning er navnene på indstillings-/justeringspunkterne anbragt i vinkelparenteser < >. (f.eks. : <Color>))
*
2
Når du trykker, mens der er slukket, slukkes skærmen.
Indstillingsmenu
(ScreenManager
®
*
1
)
Strømstik
Kabling
Sample